Vi søger medlemmer til denne forening, der vil støtte med hhv. fuldt kontingent til 80,- kr. eller et passivt medlemskab på 40,- kr.

Pengene skal bruges til drift af hjemmeside og direkte støtte til Rangstrup Forsamlingshus. Støtten ydes i form af direkte økonomisk gave eller støtte til materialer og inventar m.m.

Som aktivt medlem har man stemmeret til generalforsamlingen og man kan deltage i særlige arrangementer.

Passive medlemmer kan deltage i arrangementer, men har ikke stemmeret til generalforsamlingen.